FM Bank to teraz BIZ Bank

W poniedziałek 9 czerwca nazwa handlowa FM Bank zostanie zastąpiona przez nazwę handlową BIZ Bank. Lokalizacja czy godziny otwarcia oddziałów nie ulegną zmianie. FM Bank powstał z połączenia dwóch …

Faktoring sposobem na płynność finansową

Faktoring, znany jako instrument finansowy wspierający płynność finansową przedsiębiorstw, zyskuje na znaczeniu jako efektywne narzędzie zarządzania kapitałem obrotowym. Jego istota polega na finansowaniu kapitału obrotowego, zabezpieczeniu ryzyka kredytowego, prowadzeniu …