Kredyt energooszczędny w BNP Paribas

W ramach współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w oparciu o Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (Polseff) BNP Paribas ma dla Twojej firmy atrakcyjny kredyt powiązany z Premią Inwestycyjną finansowaną przez Unię Europejską. Proponowane rozwiązanie umożliwia firmie otrzymanie środków na realizację inwestycji zmniejszającej koszty energii w przedsiębiorstwie wraz z dofinansowaniem na poziomie do 150 tys. Euro na jeden realizowany projekt. Dodatkowo firma może skorzystać z bezpłatnego doradztwa ekspertów ds. energooszczędności przy realizacji inwestycji.

Kredyt energooszczędny to:
– Finansowanie o charakterze nieodnawialnym, co oznacza, że spłata kapitału nie daje możliwości ponownego wykorzystania.
– Jest przeznaczony na finansowanie inwestycji redukujących zużycie w firmie energii
– Finansowanie udzielane w rachunku kredytowym
– Minimalna kwota kredytu to 25.000 EUR lub równowartość w innej walucie
– Maksymalna kwota kredytu to 1.000.000 EUR lub równowartość w innej walucie (w przypadku finansowania technologii z listy Zakwalifikowanych maszyn i urządzeń maksymalna wartość finansowania wynosi 250.000 EUR lub równowartość w innej walucie)
– Kredyt jest udzielany maksymalnie na 7 lat

Kredyt Energooszczędny przeznaczony jest dla podmiotów spełniających wymogi europejskiej definicji małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP):
– Zatrudnienie poniżej 250 pracowników
– Roczne obroty nieprzekraczające 50 mln euro i aktywa nie przekraczające wartości 43mln euro
– Przedsiębiorstwa spełniające warunek autonomiczności

Następujące rodzaje inwestycji i użytych technologii mogą zostać sfinansowane w ramach PolSEFF, jeśli ich zastosowanie zostanie zweryfikowane przez konsultanta projektu jako spełniające założenia programowe.

Przykłady realizowanych inwestycji kwalifikujących się do PolSEFF:
– Rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu
– Wymiana starych i niskosprawnych kotłów na nowe, wysokosprawne ze zmianą paliwa lub bez
– Przejście z ogrzewania elektrycznego na bezpośrednie wytwarzanie energii cieplnej z paliwa
– Instalacje odzysku ciepła z procesu (np. instalacja przegrzewaczy do wstępnego podgrzania pary, odzysk ciepła do suszenia itp.
– Instalacja napędów zmiennych prędkości na wybranych silnikach elektrycznych
– Remonty i modernizacje układów sprężonego powietrza
– Remonty i modernizacje układów dystrybucji mocy (np. wymiana starych lub nadmiarowych transformatorów, instalacja kondensatorów celem obniżenia zużycia mocy biernej itp.)
– Wdrożenie systemów zarządzania energią lub systemów zarządzania budynkiem
– Wdrożenie systemów oszczędzania energii w środowisku zabudowanym (np. ścianki izolacyjne, stropy i podłogi; instalacja rolet, nowych okien, nowych systemów grzewczych i wentylacyjnych, nowego energooszczędnego oświetlenia itp.)

Przykłady przedsięwzięć inwestycyjnych zwiększających efektywność wykorzystania energii w budynkach:
– Realizacja inwestycji skali mikro w kogenerację/trigenerację rozproszoną
– Remonty i modernizacje węzłów cieplnych oraz instalacja liczników ciepła; zbilansowanie systemów grzewczych, instalacja indywidualnych urządzeń regulacji ciepła
– Wdrożenie systemów zarządzania budynkami
– Wymiana istniejących okien na nowe, dwuszybowe, zespolone, niskoemisyjne
– Izolacje termiczne ścian budynków (ściany zewnętrzne, dachy, piwnice); instalacja drzwi rolowanych
– Wymiana istniejącego systemu grzewczego na nowy (rury izolowane termicznie, zbiorniki i urządzenia)
– Instalacja odzysku ciepła z układu wentylacyjnego i/lub z procesów (np. instalacja podgrzewaczy)
– Wymiana niskosprawnych procesów zużywających energię na nowe, energooszczędne
– Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne, ściemniacze, czujniki światła dziennego, czujniki obecności, oświetlenie algorytmiczne, grupowanie źródeł światła (lamp)
– Układy klimatyzacji o zmiennym przepływie powietrza
– Realizacja systemów dostawy energii odnawialnej w budynkach (np. kolektory słoneczne, kotły na biomasę, wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania i/lub chłodzenia z pompami ciepła lub bez, wykorzystanie energii wody powierzchniowej do celów grzewczych z pompami ciepła lub bez, kolektory słoneczne do ogrzewania i/lub chłodzenia)

Przykłady technologii kwalifikujących się do PolSEFF:
– Kotły kondensacyjne
– Zaawansowane palniki odzysknicowe i wysokosprawne ziębiarki
– Absorpcyjne systemy chłodzenia (w układach trigeneracyjnych lub pracujące w wydzielonych cyklach absorpcyjnych)
– Wysokosprawne transformatory elektryczne i silniki elektryczne
– Organiczne obiegi Rankine’a
– Układy generowania energii z odpadów bio (spalanie, biogaz)
– Grzejniki gazowe na podczerwień
– Zintegrowane systemy zarządzania energią, monitoring energetyczny, systemy zarządzania budynkami oraz systemy automatyki procesów
– Zaawansowane układy sterowania i instrumentacji procesów (w tym układy regulacji częstotliwości dla pomp, wentylatorów i napędów)
– Układy odzysku ciepła zintegrowane w stacjach wymiennikowych wykorzystujących płytowe wymienniki ciepła, pompy cyrkulacyjne, autonomiczną automatyczną regulację pogodową i/lub działającą w oparciu o poziom zapotrzebowania
– Pompy ciepła
– Wysokosprawne systemy HVAC (tzn. w tym chłodzenie wyparne, układy wentylacji o zmiennym przepływie powietrza, odzysk ciepła)
– Bloki energetyczne pracujące w skojarzeniu o małej skali (zakres 20 – 1,000 kWe)
– Systemy grzewcze oparte na cieczowych/powietrznych kolektorach słonecznych do zastosowań przemysłowych i do ogrzewania budynków
– Energooszczędne okna, konstrukcje szkolne lub przezroczyste, podwójnie wentylowane fasady
– Sufity z aktywną wentylacją do zastosowań komercyjnych i przemysłowych

Zostaw komentarz