500 Plus na pierwsze dziecko – już wkrótce pierwsze wypłaty

Dotychczas program Rodzina 500 Plus obejmował drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego, natomiast na pierwsze dziecko świadczenie uzyskać można było, jeśli dochód netto na jedną osobę nie przekraczał 800 zł i 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. W 2019 roku rząd planuje wprowadzić zaskakujące zmiany.

Początek roku zapowiadał zupełnie coś innego

W 2019 roku miał wzrosnąć próg dochodowy będący kryterium w przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko. Rozwiązanie to miało mieć miejsce ze względu na rosnącą z roku na rok płacę minimalną. Jeśli kryterium nie rosłoby adekwatnie do dochodów duża ilość rodzin korzystających ze świadczenia do tej pory, straciłaby taką możliwość ze względu na przekraczające zarobki.

Konwencja PiS 23. lutego 2019 roku

Jarosław Kaczyński ogłosił zmiany w programie Rodzina 500 Plus. Od lipca 2019 roku wypłacane będzie świadczenie w kwocie 500 złotych na każde dziecko bez względu na zarobki w gospodarstwie i ilość dzieci. Oznacza to, że kryterium dochodowe zostanie zniesione, a wnioski o przyznanie świadczenia uproszczone. Zapowiedziano, że wypłaty świadczenia rozpoczną się w grudniu, jednak w zależności od sprawności w urzędach termin ten może ulec przesunięciu. Rodzice, do których przelewy trafią później, otrzymają wyrównanie od lipca. Wnioski składać będzie można w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, ministerialnego portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej Nest Bank, a w formie tradycyjnej od 1. sierpnia w wyznaczonych punktach gminy.

500 Plus wpłynęło na postrzeganie rządu

Polityka państwa wobec rodziny oceniania była w latach 1996-2013 dostatecznie i niedostatecznie. Badania przeprowadzone przez CBOS po roku od wprowadzenia programu Rodzina 500 Plus wykazały, że 52 proc. badanych wskazuje rządy państwa jako dobre i bardzo dobre. Wciąż ponad 20 proc. nie popiera programu i wyraża swoją dezaprobatę. Wśród tych osób znajdują się przeciwnicy partii rządzącej, ale również rodzice, którzy do tej pory nie otrzymywali świadczenia na pierwsze dziecko. Prawdopodobne jest, że dane te ulegną zmianie po zniesieniu kryterium dochodowego i przyznaniu świadczenia na każde dziecko. Raport przeprowadzony przez CBOS wskazuje również, że 500 Plus ma wpływ na liczbę urodzeń, która z 16 proc. wzrosła do 24 proc.

Skutki wprowadzenia programu „Rodzina 500 Plus”

Program budzi wiele pozytywnych i negatywnych emocji. Jedną z głównych obaw jest niewłaściwe gospodarowanie pieniędzmi ze świadczenia przez rodziców. Wyniki CBOS wykazują jednak wzrost wyjazdów wakacyjnych dzieci w wieku szkolnych oraz częstszy ich udział w płatnych zajęciach dodatkowych. Dodatkowo, aż 14 proc. matek zadeklarowało, że po otrzymaniu świadczenia podjęło pracę zawodową, 8 proc. ankietowanych przyznało się, że może swobodniej gospodarować pieniędzmi, a 3 proc., że spędza więcej czasu z dziećmi.

Oprócz pozytywnych konsekwencji programu, pojawiają się również negatywne. Aż 12 proc. badanych odpowiedziało, że zna matki, które zrezygnowały z pracy zawodowej, a 6 proc. z nich zna małżeństwa, które decydowały się na fikcyjną separację w celu pomniejszenia dochodu i otrzymania świadczenia.

Zostaw komentarz