FM Bank i Polski Bank Przedsiębiorczości połączą swoje siły?

FM Kredyt S.A. i Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na połączenie obu instytucji.

– Chcemy stworzyć idealny bank dla polskich przedsiębiorców. Bank, w którym profesjonalną obsługę znajdzie zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą, jak i mała czy średnia firma. Postępująca globalizacja wymusza powstawanie wielkich instytucji finansowych, które niejednokrotnie działają wręcz jak fabryki, dla których klient jest jednym z wielu. Odcinamy się od tego cały czas promując indywidualne podejście do klienta – mówi Paweł Gieryński, senior partner w Abris Capital Partners oraz przewodniczący rady nadzorczej w Polskim Banku Przedsiębiorczości S.A. i FM Kredytu S.A.

Fundusz Abris Capital Partners jest głównym inwestorem w FM Kredytu i jedynym właścicielem Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.

– Połączymy nasze siły i naszą wiedzę, żeby móc przedsiębiorcom oferować coraz lepsze i bardziej dla nich dopasowane usługi i produkty. Staniemy się wysoko wyspecjalizowanym bankiem dla mikro, małych i średnich firm – tłumaczy Maciej Stańczuk, prezes Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. – Integracja daje nam stabilną bazę, w szczególności kapitałową, do szybkiego rozwoju i tworzenia nowych produktów.

– Chcemy jak najcelniej odpowiadać na potrzeby naszych obecnych oraz przyszłych klientów. Naszym celem jest towarzyszenie przedsiębiorcy na każdym etapie życia firmy – podkreśla Tomasz Maciejewski, pierwszy wiceprezes zarządu FM Kredytu. – Prowadzenie biznesu jest absorbujące, uważamy więc, że jesteśmy od tego aby ułatwiać funkcjonowanie na rynku – mówi Tomasz Maciejewski. – Banki muszą uważanie obserwować, co się dzieje w ich otoczeniu i umiejętnie wykorzystywać rozwiązania na rzecz swoich klientów. Wygrają ci, którzy najlepiej i najszybciej będą adaptować swoje modele biznesowe do zmieniającej się rzeczywistości, będą iść z duchem czasu, nie zapominając jednocześnie, że do sukcesu potrzebne są zarówno nowoczesne technologie, jak i dbałość o budowanie i utrwalanie relacji z przedsiębiorcami.

Fuzja banków ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku. Po otrzymaniu wszelkich wymaganych zgód nastąpi operacyjne połączenie obu spółek.

– Kluczowe dla nas jest danie klientom poczucie bezpieczeństwa i stabilności. To jeden z powodów podjęcia decyzji o pozostawieniu odrębnych nazw dla linii biznesowych – mówi Paweł Boksa, partner w Abris Capital Partners i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.

Klienci banku powstałego w wyniku połączenia nie będą musieli zawierać nowych umów, ani aneksować umów istniejących. W przypadku klientów FM Kredytu to ok. 35 000 a w przypadku klientów Polskiego Banku Przedsiębiorczości kilkaset średnich firm.

Nowy bank będzie zatrudniał ok. 700 osób pracujących w 55 oddziałach FM Kredytu oraz w pięciu centrach korporacyjnych Polskiego Banku Przedsiębiorczości.

Zostaw komentarz