Split payment – na czym polega?

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności od lipca 2018 r. będzie udostępniony przedsiębiorcom rozliczającym się z podatku VAT. Jak wpłynie to na ich działalność i jak działa split payment?

Ustawa z dnia 15. grudnia 2017 r. wprowadza zmiany w ustawie o podatku od towaru i usług. Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego, ochrona przed unikaniem płacenia podatku VAT i zapewnienie zdrowej konkurencji na rynku. Mechanizm podzielonej płatności ujęty w ustawie w skrócie ma polegać na tym, że oddzielona zostanie kwota netto płatności od wartości VAT. Każdy z przedsiębiorców, który zdecyduje się na ta opcje będzie posiadał dwa rachunki – bieżący i ten, przeznaczony do księgowania VAT. Rozdzieleniem kont zająć się mają banki.

Split payment nie jest obowiązkowy – będzie można dokonywać płatności miedzy kontrahentami po staremu, albo dzieląc VAT. Przy nowej metodzie konieczne będzie podanie jaka część płatności jest VAT-em, dane faktury i dane odbiorcy z numerem identyfikacji podatkowej. W specjalnej rubryce pojawią się powyższe informacje. Odbiorca przelewu split payment będzie musiał odprowadzić podatek (do tej pory obowiązek ciążył na nabywcy/dostawcy).

Konto utworzone dla potrzeb księgowania VAT jest docelowo rachunkiem technicznym, zatem wszelkie płatności powinny wpływać na stary, dotychczasowy numer konta, który należy udostępnić kontrahentom. Przeksięgowań dokonywać będzie się automatycznie. Przelewy skierowane na rachunek dla celów VAT zostaną przez system bankowy odrzucone.

Rozwiązanie, mimo że wydaje się być wygodne, nie do końca jest. Przeksięgowanie VAT na rachunek bieżący bowiem odbywać się będzie mogło jedynie za zgodą urzędu skarbowego. Ma on na to aż 60 dni, zatem okazać się może, że zamrożone na tym swoistym subkoncie środki nie będą mogły być nijak wykorzystane przez ten czas. Należeć one będą do przedsiębiorcy, ale prawo do ich skorzystania będzie on miał dopiero po takim przeksięgowaniu. Niewątpliwie może to mieć wpływ na zachowanie płynności finansowej firmy. Prosty rachunek wskazuje, że aż 23% przychodów będzie leżało na rachunku technicznym, co może mieć znaczenie dla małych i średnich firm, dla których liczy się w obrocie każda złotówka.

Zostaw komentarz