Na czym polega split payment i czy jest obowiązkowy?

Mechanizm podzielonej płatności, nazywany również „split payment”, polega na specyficznej formie dokonywania zapłaty za towar lub usługę w obrocie gospodarczym. Zamiast tradycyjnej jednorazowej transakcji, płatność zostaje podzielona na dwie części: jedna trafia na rachunek bankowy dostawcy, zaś druga – dedykowany do rozliczeń VAT – na specjalne konto podatkowe. Głównym celem wprowadzenia tej metody w Polsce było zminimalizowanie luki w podatku od towarów i usług (VAT), zwłaszcza w branżach szczególnie podatnych na różnego rodzaju nadużycia.

Obowiązkowość mechanizmu split payment

Nie dla wszystkich podmiotów gospodarczych split payment jest obowiązkowy. Mechanizm ten został wprowadzony jako obowiązkowy od listopada 2019 r. dla wybranych branż, które zostały uznane za szczególnie narażone na ryzyko nadużyć w VAT. Jak podaje portal biznes.gov.pl, obowiązek ten dotyczy firm, które sprzedają lub nabywają towary lub usługi określone jako „wrażliwe” i wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku obowiązkowego split paymentu, przedsiębiorcy muszą dokonywać płatności za towary lub usługi z podziałem na część należną na rachunek bankowy kontrahenta oraz część podatku VAT na rachunek VAT. Tylko przedsiębiorcy, którzy spełniają określone kryteria, są objęci tym obowiązkiem. Dla pozostałych podmiotów gospodarczych split payment jest opcjonalny i mogą zdecydować, czy chcą z niego skorzystać. Mają oni możliwość wyboru tradycyjnej metody płatności, ale warto pamiętać, że split payment może przynieść pewne korzyści, takie jak ograniczenie ryzyka oszustw podatkowych i budowanie zaufania w relacjach handlowych.

Korzyści i wyzwania związane ze split payment

Jednocześnie wprowadzenie podzielonej płatności może wymagać dostosowania się do nowych technicznych wymogów księgowych i inwestycji w systemy informatyczne. Ponadto przedsiębiorcy muszą odpowiednio komunikować się z klientami, aby wyjaśnić istotę podzielonej płatności i uniknąć nieporozumień.

Mimo tych wyzwań, podzielona płatność może przyczynić się do ograniczenia oszustw podatkowych i przyczynić się do większej uczciwości w obrocie handlowym. W ten sposób przedsiębiorcy mogą zbudować zaufanie klientów i wzmocnić swoją reputację jako uczciwi podatnicy. Jednak sukces wprowadzenia tej metody wymagać będzie edukacji i współpracy między rządem, przedsiębiorcami i instytucjami finansowymi.

Podsumowanie

Mechanizm split payment, wprowadzony w Polsce w celu zwiększenia wpływów z VAT i ograniczenia nadużyć w tym zakresie, wpłynął na sposób prowadzenia rozliczeń przez przedsiębiorców. Choć nie dla wszystkich firm jest obowiązkowy, jego stosowanie może przynieść zarówno korzyści, jak i wyzwania. Kluczem do skutecznego korzystania z tej metody płatności jest zrozumienie jej zasad oraz dostosowanie procesów księgowych do nowych wymogów.

Zostaw komentarz