Nowe obowiązki dla przedsiębiorców – pliki JPK

Od kwietnia 2020 roku, przedsiębiorcy w Polsce stają przed nowym wyzwaniem w zakresie rozliczeń podatkowych. Zmiany te dotyczą przede wszystkim Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który łączy deklaracje VAT i ewidencję VAT. Nowe pliki JPK charakteryzują się znacznie poszerzonym zakresem danych, obejmującym m.in. oznaczenia specjalnego typu dowodu sprzedaży czy specjalnej procedury sprzedaży i zakupu. Wprowadzenie tych zmian niesie za sobą konieczność dostosowania systemów księgowych oraz zastosowania odpowiednich kodów.

Konsekwencje błędów i wymogi techniczne

Za błędy w plikach JPK grozi kara w wysokości 500 zł, co podkreśla wagę precyzyjnego i rzetelnego prowadzenia ewidencji. Przedsiębiorcy muszą zatem zadbać o aktualizację swoich systemów księgowych, aby były one w stanie prawidłowo generować wymagane dane. Jest to szczególnie istotne w kontekście nowych wymogów, jakie stawia przed nimi Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Wprowadzenie KSeF i jego wpływ na JPK

Od lipca 2024 roku dla podatników VAT i od stycznia 2025 roku dla pozostałych podmiotów, obowiązkowy stanie się Krajowy System e-Faktur (KSeF). System ten ma na celu usprawnienie obiegu dokumentów w obrocie gospodarczym oraz umożliwienie organom podatkowym uzyskiwania informacji o transakcjach. Faktury wystawione w KSeF będą musiały być wykazane w ramach JPK_V7, co stanowi kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców w zakresie raportowania.

Planowane zmiany w deklaracji VAT i JPK

Ministerstwo Finansów planuje nowelizację rozporządzenia o VAT-owskim Jednolitym Pliku Kontrolnym, która uwzględni zmiany związane z wdrożeniem KSeF. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do podawania w JPK numeru identyfikacyjnego faktury nadanego przez KSeF oraz specjalnego oznaczania faktur wystawionych w czasie awarii systemu.

Nowe obowiązki związane z JPK od 2025 roku

Od stycznia 2025 roku przedsiębiorcy będą mieli dodatkowe obowiązki związane z przesyłaniem plików JPK do urzędu skarbowego. Dotyczyć to będzie struktur JPK_PKPIR, JPK_EWP i JPK_KR dla podatników prowadzących księgi podatkowe oraz JPK zawierającego ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych. Celem tych zmian jest umożliwienie urzędom skarbowym bieżącej analizy danych podatkowych.

Podsumowanie

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców związane z plikami JPK i KSeF wymagają od nich dostosowania systemów księgowych oraz ścisłego przestrzegania nowych przepisów. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie procesu rozliczeń podatkowych oraz zapewnienie większej przejrzystości w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorcy muszą być przygotowani na te zmiany, aby uniknąć błędów i potencjalnych kar.

Zostaw komentarz