Nowe obowiązki dla przedsiębiorców – pliki JPK

Jednolity plik kontrolny znany jest większym przedsiębiorcom od 2016 roku, jednak od stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania danych w pliku JPK nałożony został również na mikroprzedsiebiorców (których większość stanowią osoby prowadzące działalność samodzielnie). Zatem osoby zaliczone do tej grupy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (mówi o tym art. 104) już w grudniu (za miesiąc poprzedni), jeśli dotychczas byli płatnikami VAT, będą musieli w ten sposób przekazać fiskusowi wymagane dane w ramach JPK.

Ja wypełnić i wysłać JPK_VAT?

Dane do utworzenia pliku w formacie .xml zaciągane są bezpośrednio z systemu księgowego firmy. Jeśli firmy nie korzystają z usług specjalistycznych biur mogą bezpłatnie wykorzystać aplikacje e-mikrofirma udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, w której na dzień dzisiejszy wystawiane mogą być i ewidencjonowane faktury VAT, a w grudniu ruszy kolejny program do generowania i wysyłania plików JPK i pobierania UPO. Wysyłka pliku musi być poprzedzona złożeniem podpisu. Do wyboru pozostaje kwalifikowany podpis elektroniczny albo bezpłatny Profil Zaufany, który posiada już większy procent Polaków i chętnie wykorzystuje do wielu operacji i załatwiania spraw urzędowych. Można szybko założyć go na stronie bankowości elektronicznej banku, w jakim posiadamy aktywne konto. Pliki JPK można, o ile złożone zostało uprzednio pełnomocnictwo w urzędzie, wysłać za inną osobę tłumaczy ekspert portalu VAT.co.pl.

Jakie dane trzeba przesłać urzędowi?

Do wysyłki potrzebne będą dane identyfikacyjne podatnika. Od stycznia dla mikroprzedsiebiorców wymagane są wysyłki tych samych informacji, które zawierane były w deklaracjach VAT, czyli dotyczące sprzedaży i zakupu. Kolejne zmiany szykują się od lipca 2018 r. Wówczas na żądanie organu podatkowego wymagane będzie dla celów e-kontroli przekazanie innych informacji, m.in. ksiąg rachunkowych JPK_KR, wyciągu bankowego JPK_WB, faktur VAT JPK_FA czy księgi przychodów i rozchodów JPK_PKPIR bądź ewidencji przychodów JPK_EWP.

Co jeśli nie przekażemy JPK?

Kodeks karny skarbowy przewiduje za niedopełnienie obowiązków surowe kary finansowe (do 2800 zł jeśli będzie to wykroczenie skarbowe). Dlatego lepiej wcześniej przygotować wszelkie dane i spokojnie zapoznać się ze zmianami, które dotyczyć będą wielu przedsiębiorców. Warto korzystać z pomocy pracowników US, biur księgowych czy dostępnych na stronach rządowych broszur i wyjaśnień. Każda zmiana nie jest łatwa, ale w rezultacie powinno to usprawnić funkcjonowanie niewielkich firm, a organom podatkowym niewątpliwie ułatwić nadzór i kontrolę nad nierzetelnymi podatnikami.

Zostaw komentarz