Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w BOŚ

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w BOŚ Banku: jest odpowiedzią na zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na bieżące potrzeby finansowe.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w BOŚ – dla kogo?

– Klientom posiadającym rachunek w BOŚ S.A. (w przypadku nie posiadania wymagane jest założenie rachunku);
– Klientom, którzy złożą wniosek wraz z niezbędną dokumentacją lub ogłoszą przetarg na udzielenie kredytu bankowego;
– Klientom posiadającym zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty kredytów i innych rodzajów finansowania wraz z odsetkami w terminach i na warunkach określonych w umowie.

Jakie warunki kredytu obrotowego w BOŚ Banku?

– Przeznaczenie: finansowanie przejściowego deficytu budżetowego;
– Okres finansowania: do 12 miesięcy lub zgodnie z SIWZ;
– Waluta: PLN;
– Kwota kredytu: ustalana indywidualnie lub zgodnie z SIWZ.

W jaki sposób można spłacać kredyt?

– Każdy wpływ na rachunek bieżący zmniejsza zadłużenie i jednocześnie powoduje automatyczne zwiększenie dostępnej kwoty kredytu;
– Spłata odsetek dokonuje się w cyklu miesięcznym lub zgodnie z SIWZ.

Dlaczego kredyt odnawialny w rachunku bieżącym to dobry wybór?

– Umożliwia łatwy dostęp do wielokrotnego wykorzystywania środków z udzielonego kredytu w sytuacji powtarzalnych niedoborów płynności w ramach przyznanej kwoty kredytu;
– Sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności dzięki możliwości skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych w ramach przyznanej kwoty kredytu.

Więcej informacji na temat kredytów firmowych można uzyskać w placówkach BOŚ na stronie Topbank.pl.

Zostaw komentarz