MultiBank Plan Finansowania Biznesu – kredyt dla firm

Plan Finansowania Biznesu to zabezpieczony hipoteką kredyt w formie linii kredytowej, przeznaczony dla posiadaczy rachunków bieżących MultiKonto Business Class, Medicus i First Class, rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Kredyt dla firm Multibank – kto może skorzystać?

Z kredytu nie mogą skorzystać osoby rozliczające zryczałtowany podatek dochodowy w formie Karty Podatkowej. Zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość mieszkalna lub nieruchomość komercyjna.

Jakie warunki należy spełnić aby starać się o kredyt dla firm w Multibanku?

– należy prowadzić działalność gospodarczą (lub wykonywać wolny zawód) od 12 miesięcy;
– kredyt udzielany jest na 5, 10, 15 lub 20 lat;
– istnieje możliwość spłaty kapitału w okresach 3, 6 lub 12 miesięcy.

Na co można przeznaczyć kredyt firmowy?

Środki z Planu Finansowania Biznesu mogą być przeznaczone tylko na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:
– zakup nieruchomości;
– inne cele, zaakceptowane przez MultiBank, związane z prowadzoną z działalnością gospodarczą;
– na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub przyznanych limitów kredytowych, udzielonych na działalność gospodarczą;
– refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie ostatnich 12 miesięcy;
– cele wymienione w powyższych punktach mogą być realizowane łącznie.

Zostaw komentarz