Factoring sposobem na płynność finansową

W każdej firmie najważniejsze jest utrzymanie płynności finansowej. Zapewnia to z jednej strony stałą możliwość doskonalenia oferty, a z drugiej niesłabnące zaufanie kontrahentów. Jednak przy odroczonych czasach płatności za faktury może się to okazać kłopotliwe. Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest factoring dla firm.

Co to jest factoring

Factoring jest usługą świadczoną na rzecz danej firmy przez firmę zewnętrzną, która polega na ściąganiu nieprzeterminowanych należności z tytułu faktury przez właśnie tą zewnętrzną firmę. Firma podstawowa, czyli ta, która wystawiła fakturę, od razu po jej wystawieniu ma na koncie całość lub większą część kwoty zobowiązania. Natomiast w gestii firmy factoringowej jest ściągnięcie należności dla siebie. Firma factoringowa bierze na siebie całe ryzyko niewypłacalności i ściągania pieniędzy z firmy, która ma zapłacić za fakturę. Prowadzi również sprawozdawczość i konta dłużników. Równocześnie przyspiesza proces odzyskiwania pieniędzy dla firmy podstawowej, która dzięki temu nie musi obawiać się utraty płynności finansowej. Dzięki temu ogrom pracy związanej z finansami i ogromne ryzyko jest przerzucone na firmę zewnętrzną.

Jakie korzyści osiąga firma z factoringu?

Factoring dla firm niesie za sobą wiele korzyści, nie niesie za sobą natomiast żadnego ryzyka. Jest to usługa usankcjonowana prawnie, sięgająca roku 1988, kiedy to w Ottawie uchwalono konwencję dotyczącą factoringu. W Polsce zasady konwencji są przestrzegane, choć Polska nie ratyfikowała jej. Factoring w Polsce regulują przepisy Kodeksu prawa cywilnego i Kodeksu prawa handlowego. Natomiast największe firmy factoringowe zrzeszone są w Polskim Związku Faktorów, który dba o wiarygodność i rzetelność firm factoringowych. Przed wybraniem firmy factoringowej, która ma zająć się ściąganiem nieprzeterminowanych płatności dla firmy, warto wejść na stronę Polskiego Związku Faktorów i zobaczyć, kto jest jego członkiem i komu warto zaufać. Wszak powierza się im swoje pieniądze.

Ile factoring kosztuje firmę?

Factoring dla firm nie jest oczywiście usługą bezpłatną, a jego koszt zależy w dużej mierze od usług, jakimi zajmuje się firma. Pierwszym z podstawowych kosztów są odsetki naliczane od okresu używania zaliczki wypłaconej przez faktora. Jak już było wspomniane, faktor może wypłacić całość lub część należności za fakturę, zazwyczaj jednak jest to część tej kwoty, a resztę faktor zatrzymuje jako zabezpieczenie własne. Dodatkowo do kosztu usługi factoringu należy doliczyć prowizję liczoną każdorazowo w zależności od wartości faktury, oraz odsetki ustawowe, które są naliczane po przekroczeniu terminu płatności przez dłużnika, a o ich naliczaniu decyduje klient. Należy również liczyć się z opłatami za usługi dodatkowe, takie jak weryfikacja dłużnika, proces windykacji czy obsługę prawną. Ceny te są niższe od standardowych rynkowych, gdyż firmy factoringowe zajmują się tym na większą skalę, niż poszczególne małe firmy świadczące takie usługi. Pamiętać również trzeba, że faktor przyznaje firmie limit, na jaki płaci za faktury. W przypadku jego niewykorzystania należy ponieść opłatę. Na podwyższenie ustalonego oprocentowania może wpłynąć przekroczenia czasu spłaty przez dłużnika, ważne jest również, by zwrócić uwagę na sposób naliczania odsetek.

Podsumowanie informacji o factoringu

Dla klienta firmy factoringowej nie są to duże koszty, jeśli zestawi się je z faktem ciągłego posiadania gotówki na rozwój firmy i ciągłego bycia wypłacalnym. To usługa dopasowana zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Otrzymanie pieniędzy nie wiąże się z biurokracją, jest bardzo szybkie, a firma nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń prócz tego, że nie wypłaci całości zaliczki. Jest to droga zdecydowanie krótsza i łatwiejsza, niż coraz trudniejszy do wzięcia kredyt bankowy. A droga ta pozwoli firmie na nieprzerwaną ciągłość finansową, co ma teraz ogromne znaczenie w kontakcie z klientami i w kwestii utrzymania się na rynku.

Zostaw komentarz