Jak dbać o relacje z klientami własnej fimy?

Profesjonalne dbanie o relacje z klientami przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na prestiż firmy, zaufanie do niej, a co jest tego naturalną konsekwencją, również na wyniki sprzedaży. Zależnie od profilu i zasięgu danego przedsiębiorstwa relacje z klientami mogą mieć charakter bezpośredni bądź też pośredni.

Pierwszy z rodzajów relacji jest najczęściej spotykany w małych firmach, gdzie kontakty z klientem przebiegają twarzą w twarz. Przedsiębiorstwo takie, nie ma na tyle wyrobionej marki, aby móc sobie pozwolić na pośredni charakter relacji. Mają więc one najczęściej styl przyjacielski, bezpośredni, oparty na stwarzaniu wzajemnego zaufania na linii przedsiębiorstwo (dostawca usług) i klienci. Firmy tego typu mają zazwyczaj lokalny zasięg i są dobrze zakorzenione w lokalnej społeczności. Fakt ten wpływa pozytywnie na rentowność przedsiębiorstwa i pozwala utrzymać się skutecznie na otwartym rynku.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku dużych przedsiębiorstw, które często przybierają zasięg globalny. Taka sytuacja wyklucza możliwość bezpośredniego kontaktu, dlatego z konieczności ma on charakter pośredni. Pozwala to utrzymywać kontakty z szeroką rzeszą klientów, a jednocześnie zachować prestiż i zaufanie do firmy. Aby takie relacje miały chociaż w pewnym stopniu namiastkę kontaktów bezpośrednich, można w tym celu wykorzystać najnowsze zdobycze technologiczne. Świetnie sprawdza się dziś między innymi Facebook, który umożliwia poprzez prowadzenie firmowego Fan Page, utrzymywanie stałych relacji zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi klientami.

Zostaw komentarz