Na czym polega mikrofaktoring?

Mikrofaktoring polega na wykupieniu przez faktora (najczęściej bank) należności o odroczonym terminie płatności, które zostały wystawione przez daną firmę dla swoich klientów. Faktor wypłaca 80-100% wartości faktur i pobiera …

Kredyt obrotowy dla firmy

W większości przypadków każde przedsiębiorstwo, żeby mogło prowadzić działalność gospodarczą i zajmować konkurencyjną pozycję na rynku branżowym wymaga stałego dostępu do dość pokaźnego zaplecza finansowego. Nie zawsze posiadane aktualnie …