Jak zastrzec skradzione dokumenty?

Zgłoszenie kradzieży dokumentów jest kluczowym krokiem w zapobieganiu dalszym nadużyciom. Pierwszym i najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć po stwierdzeniu kradzieży, jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w najbliższej jednostce policji. …